BLOG AKCENAT.COM

NAJNOVIJE
AKTANT

Šta znači Aktant?

January 11, 2021

AKTANT – (engl. actant), termin iz strukturalizma, tačnije iz Gremasove i Kurteove naratologije, gde se vezuje za funkcionalnost likova ili struktura u delu. Pojam a. neposredno proističe iz iz Propovog razumevanja odnosa između junaka i sižea u bajkama (V. Prop, Morfologija bajke 1928.) On likove ne posmatra kao nosioce psiholoških karakteristika , već kao nosioce […]

Listaj rečnik akcenat.com