BLOG AKCENAT.COM

NAJNOVIJE
Akcenatski stih

Akcenatski stih

August 2, 2020

Akcenatski stih – vrsta stiha u tonskoj versifikaciji. Zasnovan na ritmičkom smenjivanju određenog broja akcenatskog stiha sa promenljivim brojem nenaglašenih slogova između njih. Ekvivlentni termini za akcenatskim stihom jesu tonski ili čisto tonskim stih. Pojava datira u vreme propasti rimskog carstva, kada u književnosti počinju da prodiru jezici dotadašnjih varvara. Odnosi se na germanske i […]

Listaj rečnik akcenat.com