Agitacija

agitacija

Agitacija ( lat. agitatio – pobuna, podstrek), postupak kojim se naglašeno sa didaktičkim i revolucionarnim namerama izražava kakav ideološki politički stav, čime se čitalac ili recipijent podstiče na delanje.

Agitacija postaje važan činilac oblikovanja i delovanja angažovane književnosti u XIX veku, posebno u totalitarnim režimima koji pretenduju na potpunu promenu sveta u šta je uključena i umetnost.

Agitacija se izražava u multimedijalnim i javnim predstavljačkim formama u javnom recitovanju poezije, posebno angažovanih stihova, u raznovrsnim performansama, na plakatima itd.

U književna dela sa naglašenom agitacijom mogu se svrstati npr. poeme Vladimira Majakovskog Lenjin i Crveni oktobar.

Listaj rečnik akcenat.com