Agon

agon

Agon (gr. agon – takmičenje, borba, nadmetanje).
1. opšti termin za različite vrste takmičenja koja su prožimala klasičnu i grčku kulturu.

Takmičenja su se održavala u najrazličitijim oblastima, uključujući kako atletske discipline tako i muziku i pesništvo.

U grčkoj je postojao veliki broj lokalnih agona kao i niz panhelenskih takmičenja kao npr. (Olimpijske, Nemejske, Pitijske igre).

Na velikim Dionisijama u Atini održavana su nadmetanja tragičara , komediografa i pisaca ditiramba.

A. korene vuče iz aristokratskog sistema vrednosti i neraskidivo je vezan za težnju ka časti.

Pobeda na panhelenskom a. značila je veliku čast ali je zato je gubitnik bivao osramoćen.

2. Deo grčke drame u kom se odvija verbalni sukob između zastupnika oprečnih stavova .

Najpoznatiji su Aristofanovi agona , poput onog u Žabama u kojem učestvuju Eshil i Euripid.

Listaj rečnik akcenat.com