Šta znači Akcija?

akcija

Akcija (lat. actio – obavljanje, vršenje, činjenje; prizor u drami), podrazumeva glavni tok radnje u drami, romanu, pripoveci, narativnoj pesmi i drugim tematskim žanrovima, kao i niz događaja koji obrazuju zaplet nekog književnog dela.

A. se prevashodno vezuje za dramu (dramska a.) i za razliku od sporedne radnje , digresije i epizode, predstavlja središnje događaje koji pokreću zbivanja.

Dramska a. ispoljava se ne samo kroz događaje koji se neposredno prikazuju na sceni, već i u scenskom pokretu, verbalnom sukobu likova, kao i kroz pripovedanje o zbivanjima koji su se odigrali van scene.

Klasična teorija drame davala je prednost a. u odnosu na ostale elemente drame (npr. Aristotel), dok u modernoj teoriji preovlađuje stav da su svi elementi podjednako za umetničku celovitost dramskog komada.

Isto tako, klasična drama podrazumeva radnju koja se razvija kroz ekspoziciju, zaplet, kulminaciju, peripetiju i rasplet, a dramski pravci XX veka neguju nepovezanu i isprekidanu dramsku a. minimalnog intenziteta (antidrama, drama apsurda).

Listaj rečnik akcenat.com