Heraldička književnost

Heraldička književnost

Heraldička književnost (lat. heraldus – grb )

Vrsta srednjevekovne didaktičke književnosti, koja je naročito popularna u periodu XIII veka.

Heraldička književnost opisuje kneževske grbove , a zatim ih i tumači tako što predstave i simbole koji su na njima naslikani pomoću algoreze i povezuje sa poreklom i razvitkom kneževskih porodica.

U takvim ostvarenjima neretko se zapaža patetičan i pohvalan ton kojim se slave viteške osobine kneževa i aristokratije .

Za heraldičku književnost vezuje se institucija profesionalnih pesnika, heralda, koji su učestvovali na pesničkim turnirima recitujući heraldičke kataloge .

U najpoznatiji primer h. k. ubraja se srednjevekovni ep Turnir u Nantu K. fon Vircburga.

Listaj rečnik akcenat.com