Šta znači Akademija

akademija

Akademija – naučna ustanova visokog ranga.

Ime je dobila po Platonovoj filozofskoj školi (387 – 361. pre nove ere), koja se nalazi u vrtu Akademosu nadomak Atine. ( Ukinuo ju je car Justinijan 529. godine pre nove ere).

U i taliji u vreme renesanse a. počinje da se koristi kao naziv za različita obrazovna udruženja i institucije.

A. danas označava kulturne i naučne institucije od najvišeg značaja, nacionalnog karaktera sa ograničenim brojem članova.

Prve akademije se osnivaju u Italiji, dok među najpoznatije svakako spada Francuska Akademija ( Académie Française ). Koja je prevashodno bila okrenuta književnosti , a koju je osnovao Rišelje 1635. godine.

Poput nje i današnje akademije rade na očuvanju nacionalne književnosti i jezika, ali i kulture i nauke uopšte.

Srpska a. nauka (današnji SANU – Srpska akademija nauka i umetnosti). Osnovana je u Beogradu 1886. godine (Srpska kraljevska akademija nastala iz Srpskog učenog društva ).

Reči akademija, akademski, akademik i akademizam upotrebljavaju se i u pejorativnom smislu da označe preokupiranost pravilima kompozicije, forme i stila.

Listaj rečnik akcenat.com