Šta znači Akefal?

akefal

AKEFAL (gr. — bez glave) — Naziv za stih čiji prvi slog nedostaje, koji je »obezglavljen«. Retko se javlja u klasičnoj epskoj poeziji, u -» heksametrima, ali se često nalazi u dramskoj i lirskoj poeziji.

Pindar ume majstorski da se njime služi. Putem a. jedna metrička stopa može da se pretvori u drugu: kada običan oblik -* glikoneja izgubi prvi
slog, nastaje -► lelesilej.
Lit.: M etrika, antička.

Listaj rečnik akcenat.com