M&V Grupacija

Ko smo mi M&V Grupacija?

Nasigurno.com – Poslovni imenik

Akcenat.com – Veliki rečnik manje poznatih reči i izraza

Vozaj.com – Kalkulator za uvoz automobila u BiH

Rs.Vozaj.com – Kalkulator za uvoz automobila u Srbiju

ResiLako.com – Edukativni KAKO portal

Predloži novu reč Pogledaj sve reči

BLOG

AKTANT

Šta znači Aktant?

January 11, 2021

AKTANT – (engl. actant), termin iz strukturalizma, tačnije iz Gremasove i Kurteove naratologije, gde se vezuje za funkcionalnost likova ili struktura u delu. Pojam a. neposredno proističe iz iz Propovog razumevanja odnosa između junaka i sižea u bajkama (V. Prop, Morfologija bajke 1928.) On likove ne posmatra kao nosioce psiholoških karakteristika , već kao nosioce […]