Najnovije reči

SRPSKI REČNIK

U nastavku su najnovije reči na akcenat.com

Strana 125 od 128

Aberacija

lat. aberrare

Aberacija – (lat. aberrare odlutati, aberratio)

1.opt. nesticanje svetlosnih zrakova u jednu
žižu; sferna ili monohromatska aberacija
nesticanje svetlosnih zrakova u jednu tačku pri
odbijanju o loptno izdubeno ogledalo ili pri
prelamanju kroz sočivo loptnog oblika;
hromatska aberacija nesticanje u jednu tačku
bele svetlosti usled različite prelomljivosti
raznobojnih svetlosti koje sačinjavaju belu
svetlost, prolaskom kroz sočivo;

June, 2020

A beneplačito

ital. a beneplacito

A beneplačito –  (ital. a beneplacito) kuz. po volji

June, 2020

Abelardizirati

Abelardizirati uškopiti, ujaloviti (po slučaju koji
se desio čuvenom sholastičaru Pjeru
Abelaru, 1079—1142, od rođaka njegove
ljubaznice Eloize).
abelmošus (arap. abu-el-misk) mošusna zrna
jedne orijentalne biljke, upotrebljavaju se u
parfimerijama.

June, 2020

Abela

lat. albellus

Abela – (lat. albellus beličast) vot. bela topola
(Populus alba).

June, 2020

Abevakuacija

lat. ab od, evacuatio

Abevakuacija – (lat. ab od, evacuatio pražnje-nje)
delimično pražnjenje, ispražnjiva-nje

June, 2020

Abdukcija

lat. abductio

Abdukcija (lat. abductio) l. odvoćenje, odvlačenje, odstranjenje;

2. Log. silogizam čiji je
drugi sud (premissa minor) samo verovatan, te
je i zaključak verovatan; hir. razmicanje
zglobova.

June, 2020

Abdominoskopija

lat. abdomen

Abdominoskopija – (lat. abdomen stomak, grč.
skopeo gledam, posmatram) med. ispitivanje
stomaka radi utvrđivanja uzroka oboljenju.

June, 2020

Abdominale

lat. abdominales

Abdominale –  (lat. abdominales) pl. zool. ribe
mekoperke, slatkovodne i morske, npr.
somovi, šarani, štuke, pastrmke, sleđevi
(haringe) i dr.

June, 2020

Abdominalan

lat. abdominalis

Abdominalan –  (lat. abdominalis) aiat. trbušni;
abdominalna trudnoća vanmaterična
trudnoća

June, 2020
Predloži novu reč Pogledaj sve reči