Najnovije reči

SRPSKI REČNIK

U nastavku su najnovije reči na akcenat.com

Strana 2 od 136

Vákuumski

Šta znači reč vákuumski?

Vákuumski, prid.

Onaj koji ima svojstva vakuuma

March, 2021

Vákuum

Iz lat. vacuus

Šta znači reč vakuum (vákuum)?

Vákuum, im. m roda, g. –a (1. Stevanovićeva vrsta)

Prostor bez supstance

March, 2021

Vàjkada

Šta znači reč vajkada (vàjkada)?

Vàjkada, prilog

Davno vreme, vreme pre sto i više godine koje živi ljudi ne pamte.

March, 2021

Vȁjda

Iz tur.

Šta znači reč vajda (vȁjda)?

Vȁjda, im. ž. roda, g. –e (3. Stevanovićeva vrsta)

Korist

March, 2021

Vàjat

Iz tur.

Šta znači reč vajat (vàjat)?

Vàjat, im. m. roda, g. –a (1. Stevanovićeva vrsta)

Mala, drvena kućica u dvorištu koja služi za držanje različitih stvari: voća, povrća, starog nameštaja i sl.

March, 2021

Vȁzda

Šta znači reč vazda (vȁzda)?

Vȁzda, prilog

Uvek, svagda, stalno, bez prestanka

March, 2021

Vȃza

Iz lat.

Šta znači vaza (vȃza)?

Vȃza, im. ž roda, g. –e (3. Stevanovićeva vrsta)

Uzak sud za čuvanje cveća, napravljen od stakla, ilovače, porculana, drveta.

March, 2021

Vàvilon

Šta znači reč vavilon (vàvilon)?

Vàvilon, im. m. roda, g. –a (1. Stevanovićeva vrsta)

Drevni grad u Aziji, sagrađen od strane Sumera u 2. veku p.n.e.

March, 2021

Vàgon

Iz nem.

Šta znači reč vagon (vàgon)?

Vàgon, im. m. roda, g. jd. –a (1. Stevanovićeva vrsta), mn. vagóni, g. mn. –a

Deo železničke kompozicije, zatvoren deo voza u kome se prevozi roba ili ljudi.

March, 2021

Vàgati

Iz nem.

Šta znači reč vagati (vàgati)?

Vàgati, glagol u inf.

Određivati težinu nečega na vagi, meriti.

March, 2021
Predloži novu reč Pogledaj sve reči