Skraćenica amer.

americki( iz američke varijante engleskog )

Pogledaj sve skraćenice