Skraćenica anat.

anatomija

Pogledaj sve skraćenice