Skraćenica avij.

avijacija

Pogledaj sve skraćenice