Skraćenica biol.

biologija

Pogledaj sve skraćenice