Skraćenica crkv.

crkveno

Pogledaj sve skraćenice