Skraćenica csl.

crkvenoslovenski

Pogledaj sve skraćenice