Skraćenica dekl.

deklinacija

Pogledaj sve skraćenice