Skraćenica dem.

deminutiv

Pogledaj sve skraćenice