Skraćenica dijal.

dijalekatski

Pogledaj sve skraćenice