Skraćenica ekon.

ekonomija

Pogledaj sve skraćenice