Skraćenica fam.

familijarno

Pogledaj sve skraćenice