Skraćenica flam.

flamanski

Pogledaj sve skraćenice