Skraćenica fort.

fortifikacija

Pogledaj sve skraćenice