Skraćenica fot.

fotografija, fotografski (zanat i umetnost)

Pogledaj sve skraćenice