Skraćenica geom.

geometrija

Pogledaj sve skraćenice