Skraćenica graf.

grafika, grafički

Pogledaj sve skraćenice