Skraćenica gram.

gramatika

Pogledaj sve skraćenice