Skraćenica hald.

haldejski

Pogledaj sve skraćenice