Skraćenica hidr.

hidrologija i hidrografija

Pogledaj sve skraćenice