Skraćenica hip.

hipokoristik

Pogledaj sve skraćenice