Skraćenica hol.

holandski

Pogledaj sve skraćenice