Skraćenica jav.

javanski

Pogledaj sve skraćenice