Skraćenica kavk.

kavkaski

Pogledaj sve skraćenice