Skraćenica komp.

komparativno

Pogledaj sve skraćenice