Skraćenica med.

medicina

Pogledaj sve skraćenice