Skraćenica meks.

meksički

Pogledaj sve skraćenice