Skraćenica mong.

mongolski

Pogledaj sve skraćenice