Skraćenica odr.

određeni vid (prideva)

Pogledaj sve skraćenice