Skraćenica pej.

pejorativno (pogrdno)

Pogledaj sve skraćenice