Skraćenica praznov.

praznoverje (koje je u vezi sa praznoverjem)

Pogledaj sve skraćenice