Skraćenica pref.

prefiks

Pogledaj sve skraćenice