Skraćenica pril. sad.

prilog sadašnji

Pogledaj sve skraćenice