Skraćenica psih.

psihologija

Pogledaj sve skraćenice