Skraćenica rab.

rabinistički

Pogledaj sve skraćenice