Skraćenica rčc.

rečca (vrsta reči)

Pogledaj sve skraćenice