Skraćenica retor.

retorika

Pogledaj sve skraćenice