Skraćenica šah.

šahovački

Pogledaj sve skraćenice