Skraćenica šatr.

šatrovački

Pogledaj sve skraćenice