Skraćenica sijam.

sijamski

Pogledaj sve skraćenice