Skraćenica sir.

sirijski

Pogledaj sve skraćenice